Gizlilik Politikası

Son Değişiklik / Yayın Tarihi: 10.05.2024

COREDINAT ("biz" veya "bizim") https://coredinat.com/ web sitesini ve COREDINAT mobil uygulamasını ("Hizmet") işletir. Bu metin, Hizmetimizi kullandığınızda kişisel ve konum verilerinizin toplanması, kullanılması ve paylaşılması ile ilgili politikalarımızı ve bu verilerle ilişkilendirdiğiniz seçeneklerle ilgili sizi bilgilendirir. Web Sitemizi ziyaret eden ve COREDINAT uygulaması/sistemlerini kullanan özel ve tüzel kişiler, aşağıdaki bilgilendirmeyi tebellüğ etmiş kabul edilir. Verilerinizi hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, COREDINAT Kullanım Sözleşmesi’ndekiyle aynı anlamlara sahiptir.

Bilgi Toplama ve Kullanımı

Hizmetimizi size sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlar için farklı türde bilgiler topluyoruz.

Toplanan Veri Türleri: Kişisel Veri ve Konum verisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve İşlenen Kişisel Bilgiler

Şirketimiz tarafından sunulabilecek her türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi adına; şirketimiz ile iletişime geçen iş sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla; müşteriye hitabeden ürün gruplarının tespit edilmesi, müşteri ve Finansman Şirketleri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz Şirketimizce işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Şirketimiz ile iletişime geçen kimsenin;

Kimlik bilgileri,

Her neviden iletişim bilgileri,

Tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri,

Tarafımıza erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil-tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi vb.),

Sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge,

Konum Verisi

Uygulamayı kullanırken ve kapalı iken konum verisi toplanır ve işlenir. COREDINAT, kullanıcıların konum verisini kullanıp kullanmamak için kullanıcılardan izin alır. COREDINAT konum verisinin kullanılmasına izin veren Satış temsilcisini bulunduğu konuma en yakın ziyaret noktalarına yönlendirmek için uygulama kapalı olduğunda bile kullanıcıların konum verisini kontrol edebilir. COREDINAT ziyaretin gerçekleşeceği tarihte satış temsilcisine ziyaretin gerçekleşeceği konuma yakınlık hakkında bilgi vermek ve harita üzerinden yönlendirme (navigasyon) sağlamak amacı ile de konum bilgisini kullanabilir. COREDINAT satış temsilcisinin planlanan ziyareti yapıp yapmadığını yöneticisine raporlama ve doğrulamak için uygulama kapalı olduğunda bile konum verisini alır ve işler. Eğer kullanıcı konum verisinin kullanılmasını istemiyorsa konum paylaşımını telefonunda durdurabilir. Konum paylaşımı COREDINAT’ın temel işlevselliğini yerine getirebilmesi için gerekli bir özelliktir. Konum verisi herhangi üçüncü bir kurum tarafından reklam amacı için kullanılamaz. Konum verisinin güvenliği COREDINAT tarafından sağlanmaktadır.

Çerezler ve Kullanım Verileri

Kişisel veri olarak kabul edilir ve kayıt altına alınır. Kullanım Verisi Hizmetimizi her kullandığınızda veya Hizmete erişirken veya bir mobil cihaz aracılığıyla veya tarayıcınızın gönderdiği bilgileri ("Kullanım Verileri") de toplayabiliriz. Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz servis sayfalarımız, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda harcanan zaman, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve konum verisi gibi diğer teşhis verilerini içerebilir. Servise bir mobil cihaz üzerinden veya aracılığıyla eriştiğinizde, bu Kullanım Verileri, kullandığınız mobil cihaz türü, mobil cihaz benzersiz kimliğiniz, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, türünüz gibi bilgileri içerebilir. Kullandığınız mobil İnternet tarayıcısı, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verilerini içerebilir.

İzleme ve Çerez Verileri

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri tutmak için çerezleri (cookie) ve benzeri izleme teknolojilerini kullanıyoruz. Çerezler, isimsiz bir benzersiz tanımlayıcı içerebilecek küçük boyutlarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınıza kaydedilir. Ayrıca kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve takip etmek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarıdır. Tarayıcınızdan tüm çerezleri reddetmesi veya bir çerezin ne zaman gönderileceğini belirtmesi için ayar yapabilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri kabul etmiyorsanız, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz. Kullandığımız Çerezlere Örnekler: Oturum Çerezleri: Hizmetimizi çalıştırmak için Oturum Çerezleri kullanıyoruz. Tercih Çerezleri: Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezleri'ni kullanıyoruz. Güvenlik Çerezleri: Güvenlik Çerezlerini güvenlik amaçlarıyla kullanıyoruz. Konum Çerezleri: Konum çerezlerini kontrol ve raporlama amacıyla kullanıyoruz.

Veri Transferi

Kişisel ve Konum Verileri de dahil olmak üzere bilgileriniz, şehrinizin, ülkenizin dışında bulunan ve veri koruma yasalarının sizin yetki alanınızdan farklı olabileceği bilgisayarlara aktarılabilir ve bunlar üzerinde saklanabilir. Türkiye dışındaysanız ve bize bilgi vermeyi seçtiyseniz, Kişisel ve Konum Verileri de dahil olmak üzere verileri Türkiye'ye aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın. Bu Gizlilik Politikasına rıza göstermeniz ve ardından bu bilgileri göndermeniz, bu bilgi transferi için olan rızanızı gösterir. COREDINAT, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alındığından emin olmak için gerekli tüm adımları atar ve kişisel verilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça veri ve diğer kişisel bilgiler bir kuruluşa veya ülkeye aktarılamaz.

Verilerin Kullanımı

COREDINAT toplanan verileri çeşitli amaçlar için kullanır: Hizmeti sağlamak ve sürdürmek. Hizmetin sürdürülmesiyle ilgili ve hizmetle ilgili değişiklikler hakkında bilgi vermek. Tercih ettiğinizde Hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek için. Müşteri hizmetleri ve desteği sağlamak. Hizmeti iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler sağlamak. Servis kullanımını izlemek için. Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve araştırmak.

Kişisel ve Konum Verilerinin Toplanma Yöntemi

Kişisel veriler; Web sitemiz aracılığıyla ya da, Şirketimiz tarafından üretilen yazılımları kullanan ve şirketimiz ile sözleşme ilişkisi içerisinde yer alan muhtelif üçüncü özel ve tüzel kişilerin veri sahibiyle girdikleri hukuki veyahut ticari ilişkiye dayalı faaliyetlerin icrası sırasında, Doğrudan veya dolaylı olarak kişisel veri sahibinden ya da kişisel veri sahibinin hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden, bağlı ortaklarından yahut hissedarlarından edinilebilmektedir. Konum Verileri, mobil cihazlara yüklenen uygulama ve hizmetler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Verilerin İfşası

Kişisel Veriler ve Konum Verilerinin Paylaşıldığı 3. Kişi ve Kurumlar Kişisel verileriniz her türlü mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. Kişilerle, kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelerle, Şirketimiz hissedarları, yerli ve yabancı ortakları ile, Şirketimizin hizmet aldığı, iş birliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, mal ve/veya hizmeti sunan satıcı/sağlayıcıları, tedarikçi ve/veya taşeron firmaları ve diğer 3. Kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebilecektir.

Yasal Yükümlülükler

COREDINAT, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki durumlarda veya bu durumların oluştuğuna dair iyi niyetli inancıyla ifşa edebilir: Yasal bir yükümlülüğe uymak. COREDINAT'ın haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak. Servis ile bağlantılı olarak olası yanlışlıkları önlemek veya araştırmak. Hizmet kullanıcılarının veya halkın kişisel güvenliğini korumak. Cezai ve yasal sonuçlara karşı korunmak için.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi, tarafımıza başvurmak suretiyle aşağıda sayılı haklardan faydalanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmak için çaba sarf etsek de, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Servis Sağlayıcıları

Hizmetimizi kolaylaştırmak, Hizmet adına bizim adımıza hizmet vermek, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri istihdam edebiliriz. Bu üçüncü taraflar, Kişisel Verilerinize yalnızca bizim adımıza bu görevleri yerine getirmek için erişebilir ve ifşa etmemek veya başka bir amaç için kullanmamakla yükümlüdürler.

Analitik

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere, üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

Google Analytics

Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analiz hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılabilir. Google, toplanan verileri kendi reklam ağlarının reklamlarını senkronize etmek ve kişiselleştirmek için kullanabilir. Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Firebase

Firebase, Google Inc. tarafından sağlanan analitik servisidir. Firebase özelliklerinden bazılarını, cihaz reklamcılık ayarlarınız gibi mobil cihaz ayarlarınızdan veya Google’ın Gizlilik Politikasında verilen talimatları izleyerek vazgeçebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr Ayrıca, verilerinizi korumak için Google’ın politikasını incelemenizi öneririz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Firebase'in ne tür bilgiler topladığı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Google Gizlilik ve Koşullar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

Diğer Sitelere Bağlantılar (Linkler)

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz. Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk almayız.

Çocuk Gizliliği

Hizmetimiz 18 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmemektedir (“Çocuklar”). 18 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamayız. Bir ebeveyn veya veli iseniz ve çocuklarınızın bize Kişisel Veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen bize ulaşın. Ebeveyn onayını doğrulamadan çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfaya ekleyerek değişiklikleri size bildireceğiz. Değişikliğin yürürlüğe girmesinden ve bu Gizlilik Politikasının en üstündeki "yürürlük tarihini" güncellemeden önce, uygun olan durumlarda Hizmetimiz hakkında e-posta ve / veya belirgin bir bildirim aracılığıyla size bilgi vereceğiz. Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını düzenli aralıklarla gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle [email protected] e-posta adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Gizlilik Politikası

Son Değişiklik / Yayın Tarihi: 10.05.2024

COREDINAT ("biz" veya "bizim") https://coredinat.com/ web sitesini ve COREDINAT mobil uygulamasını ("Hizmet") işletir. Bu metin, Hizmetimizi kullandığınızda kişisel ve konum verilerinizin toplanması, kullanılması ve paylaşılması ile ilgili politikalarımızı ve bu verilerle ilişkilendirdiğiniz seçeneklerle ilgili sizi bilgilendirir. Web Sitemizi ziyaret eden ve COREDINAT uygulaması/sistemlerini kullanan özel ve tüzel kişiler, aşağıdaki bilgilendirmeyi tebellüğ etmiş kabul edilir. Verilerinizi hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, COREDINAT Kullanım Sözleşmesi’ndekiyle aynı anlamlara sahiptir.

Bilgi Toplama ve Kullanımı

Hizmetimizi size sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlar için farklı türde bilgiler topluyoruz.

Toplanan Veri Türleri: Kişisel Veri ve Konum verisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve İşlenen Kişisel Bilgiler

Şirketimiz tarafından sunulabilecek her türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi adına; şirketimiz ile iletişime geçen iş sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla; müşteriye hitabeden ürün gruplarının tespit edilmesi, müşteri ve Finansman Şirketleri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz Şirketimizce işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Şirketimiz ile iletişime geçen kimsenin;

Kimlik bilgileri,

Her neviden iletişim bilgileri,

Tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri,

Tarafımıza erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil-tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi vb.),

Sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge,

Konum Verisi

Uygulamayı kullanırken ve kapalı iken konum verisi toplanır ve işlenir. COREDINAT, kullanıcıların konum verisini kullanıp kullanmamak için kullanıcılardan izin alır. COREDINAT konum verisinin kullanılmasına izin veren Satış temsilcisini bulunduğu konuma en yakın ziyaret noktalarına yönlendirmek için uygulama kapalı olduğunda bile kullanıcıların konum verisini kontrol edebilir. COREDINAT ziyaretin gerçekleşeceği tarihte satış temsilcisine ziyaretin gerçekleşeceği konuma yakınlık hakkında bilgi vermek ve harita üzerinden yönlendirme (navigasyon) sağlamak amacı ile de konum bilgisini kullanabilir. COREDINAT satış temsilcisinin planlanan ziyareti yapıp yapmadığını yöneticisine raporlama ve doğrulamak için uygulama kapalı olduğunda bile konum verisini alır ve işler. Eğer kullanıcı konum verisinin kullanılmasını istemiyorsa konum paylaşımını telefonunda durdurabilir. Konum paylaşımı COREDINAT’ın temel işlevselliğini yerine getirebilmesi için gerekli bir özelliktir. Konum verisi herhangi üçüncü bir kurum tarafından reklam amacı için kullanılamaz. Konum verisinin güvenliği COREDINAT tarafından sağlanmaktadır.

Çerezler ve Kullanım Verileri

Kişisel veri olarak kabul edilir ve kayıt altına alınır. Kullanım Verisi Hizmetimizi her kullandığınızda veya Hizmete erişirken veya bir mobil cihaz aracılığıyla veya tarayıcınızın gönderdiği bilgileri ("Kullanım Verileri") de toplayabiliriz. Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz servis sayfalarımız, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda harcanan zaman, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve konum verisi gibi diğer teşhis verilerini içerebilir. Servise bir mobil cihaz üzerinden veya aracılığıyla eriştiğinizde, bu Kullanım Verileri, kullandığınız mobil cihaz türü, mobil cihaz benzersiz kimliğiniz, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, türünüz gibi bilgileri içerebilir. Kullandığınız mobil İnternet tarayıcısı, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verilerini içerebilir.

İzleme ve Çerez Verileri

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri tutmak için çerezleri (cookie) ve benzeri izleme teknolojilerini kullanıyoruz. Çerezler, isimsiz bir benzersiz tanımlayıcı içerebilecek küçük boyutlarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınıza kaydedilir. Ayrıca kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve takip etmek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarıdır. Tarayıcınızdan tüm çerezleri reddetmesi veya bir çerezin ne zaman gönderileceğini belirtmesi için ayar yapabilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri kabul etmiyorsanız, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz. Kullandığımız Çerezlere Örnekler: Oturum Çerezleri: Hizmetimizi çalıştırmak için Oturum Çerezleri kullanıyoruz. Tercih Çerezleri: Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezleri'ni kullanıyoruz. Güvenlik Çerezleri: Güvenlik Çerezlerini güvenlik amaçlarıyla kullanıyoruz. Konum Çerezleri: Konum çerezlerini kontrol ve raporlama amacıyla kullanıyoruz.

Veri Transferi

Kişisel ve Konum Verileri de dahil olmak üzere bilgileriniz, şehrinizin, ülkenizin dışında bulunan ve veri koruma yasalarının sizin yetki alanınızdan farklı olabileceği bilgisayarlara aktarılabilir ve bunlar üzerinde saklanabilir. Türkiye dışındaysanız ve bize bilgi vermeyi seçtiyseniz, Kişisel ve Konum Verileri de dahil olmak üzere verileri Türkiye'ye aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın. Bu Gizlilik Politikasına rıza göstermeniz ve ardından bu bilgileri göndermeniz, bu bilgi transferi için olan rızanızı gösterir. COREDINAT, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alındığından emin olmak için gerekli tüm adımları atar ve kişisel verilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça veri ve diğer kişisel bilgiler bir kuruluşa veya ülkeye aktarılamaz.

Verilerin Kullanımı

COREDINAT toplanan verileri çeşitli amaçlar için kullanır: Hizmeti sağlamak ve sürdürmek. Hizmetin sürdürülmesiyle ilgili ve hizmetle ilgili değişiklikler hakkında bilgi vermek. Tercih ettiğinizde Hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek için. Müşteri hizmetleri ve desteği sağlamak. Hizmeti iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler sağlamak. Servis kullanımını izlemek için. Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve araştırmak.

Kişisel ve Konum Verilerinin Toplanma Yöntemi

Kişisel veriler; Web sitemiz aracılığıyla ya da, Şirketimiz tarafından üretilen yazılımları kullanan ve şirketimiz ile sözleşme ilişkisi içerisinde yer alan muhtelif üçüncü özel ve tüzel kişilerin veri sahibiyle girdikleri hukuki veyahut ticari ilişkiye dayalı faaliyetlerin icrası sırasında, Doğrudan veya dolaylı olarak kişisel veri sahibinden ya da kişisel veri sahibinin hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden, bağlı ortaklarından yahut hissedarlarından edinilebilmektedir. Konum Verileri, mobil cihazlara yüklenen uygulama ve hizmetler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Verilerin İfşası

Kişisel Veriler ve Konum Verilerinin Paylaşıldığı 3. Kişi ve Kurumlar Kişisel verileriniz her türlü mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. Kişilerle, kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelerle, Şirketimiz hissedarları, yerli ve yabancı ortakları ile, Şirketimizin hizmet aldığı, iş birliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, mal ve/veya hizmeti sunan satıcı/sağlayıcıları, tedarikçi ve/veya taşeron firmaları ve diğer 3. Kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebilecektir.

Yasal Yükümlülükler

COREDINAT, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki durumlarda veya bu durumların oluştuğuna dair iyi niyetli inancıyla ifşa edebilir: Yasal bir yükümlülüğe uymak. COREDINAT'ın haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak. Servis ile bağlantılı olarak olası yanlışlıkları önlemek veya araştırmak. Hizmet kullanıcılarının veya halkın kişisel güvenliğini korumak. Cezai ve yasal sonuçlara karşı korunmak için.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi, tarafımıza başvurmak suretiyle aşağıda sayılı haklardan faydalanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmak için çaba sarf etsek de, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Servis Sağlayıcıları

Hizmetimizi kolaylaştırmak, Hizmet adına bizim adımıza hizmet vermek, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri istihdam edebiliriz. Bu üçüncü taraflar, Kişisel Verilerinize yalnızca bizim adımıza bu görevleri yerine getirmek için erişebilir ve ifşa etmemek veya başka bir amaç için kullanmamakla yükümlüdürler.

Analitik

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere, üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

Google Analytics

Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analiz hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılabilir. Google, toplanan verileri kendi reklam ağlarının reklamlarını senkronize etmek ve kişiselleştirmek için kullanabilir. Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Firebase

Firebase, Google Inc. tarafından sağlanan analitik servisidir. Firebase özelliklerinden bazılarını, cihaz reklamcılık ayarlarınız gibi mobil cihaz ayarlarınızdan veya Google’ın Gizlilik Politikasında verilen talimatları izleyerek vazgeçebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr Ayrıca, verilerinizi korumak için Google’ın politikasını incelemenizi öneririz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Firebase'in ne tür bilgiler topladığı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Google Gizlilik ve Koşullar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

Diğer Sitelere Bağlantılar (Linkler)

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz. Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk almayız.

Çocuk Gizliliği

Hizmetimiz 18 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmemektedir (“Çocuklar”). 18 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamayız. Bir ebeveyn veya veli iseniz ve çocuklarınızın bize Kişisel Veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen bize ulaşın. Ebeveyn onayını doğrulamadan çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfaya ekleyerek değişiklikleri size bildireceğiz. Değişikliğin yürürlüğe girmesinden ve bu Gizlilik Politikasının en üstündeki "yürürlük tarihini" güncellemeden önce, uygun olan durumlarda Hizmetimiz hakkında e-posta ve / veya belirgin bir bildirim aracılığıyla size bilgi vereceğiz. Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını düzenli aralıklarla gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle [email protected] e-posta adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.